4 - 7 juli

Vi fattar grejen!

Den nu pågående digitaliseringen innebär en omvälvande strukturomvandling inom nästan alla samhällsområden. Rätt nyttjad och rätt prioriterad kan den bidra till att lösa många av våra viktigaste och mest akuta samhällsproblem och utmaningar. Om detta har vi talat länge, och vi ser med glädje att den insikten har fått allt större genomslag.

Men även om nästan alla pratar om digitalisering idag, har inte riktigt alla fattat grejen ännu – nämligen att digitalisering inte är en IT-fråga utan en fråga om välfärd, hållbarhet, innovation, jämställdhet och konkurrenskraft. Och mycket mer.

Att vi har innovativa och konkurrenskraftiga IT- och telekombolag verksamma i Sverige, är en förutsättning för att vi ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Därför är IT&Telekomföretagens uppdrag att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige. Det gör vi bland annat genom att säkerställa att frågan är prioriterad på den politiska agendan – exempelvis i Almedalen där vår övergripande uppmaning i år är att #digitaliseraNU! 

På den här sidan ser du de aktiviteter som vi arrangerar eller deltar i, och vilka av oss som är på plats i Visby. Kontakta oss gärna när du behöver en expert eller sakkunnig till ditt seminarium eller event!

Måndag 4 juli 

#digitaliseraNU

Vi samlar för fjärde året i rad ett stort antal experter och talespersoner för att under en heldag diskutera de frågor som lägger grunden för ett digitalt Sverige. 

Tid: Måndag 08:45-19:00
Plats: Gotlands Museum
Arrangör: IT&Telekomföretagen och Computer Sweden

08:45-9:15 Välkommen till #digitaliseraNU 2016
Dagens moderator, Computer Swedens chefredaktör, Per Danielson inleder dagen

08:45 - 09:15 Så kan tekniken förenkla för nyanlända
Appar, nätverk för kontakter, språkinlärningspaket…Hur kan vi använda ny teknik för att förenkla för nyanlända och fåin dem i samhällsgemenskapen?

Medverkande: Shahin Baharan, PR & Communication Manager, Refugee Tech, Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering, SKL, Lisa Gunnarsson, Nordic Manager, Linkedin.

09:30 - 10:00 Visionen för Digital Destination Sverige - varför är den viktig och vad gör vi för att förverkliga den
Dataföreningen ser ett samhälle som är på väg att förändras i grunden, där helt nya spelregler tar över. I ett större perspektiv är vi på väg in i digitaliseringens tredje våg – från maskiner som räknade snabbare, via automation och effektivisering till en teknik som transformerar allt omkring oss. Vilka är kriterierna som får alla att omfamna en utveckling som radikalt förändrar hur vi lever och verkar? Läs mer.

Medverkande: Christer Berg, Ordförande för Dataföreningen

10:15-10:45 Byggstenarna som behövs för en digitaliserad skola
Programmering ska in på schemat och alla elever ska ha varsin dator. Men vad krävs det mer för att skolan på allvar ska digitaliseras så att eleverna står rustade för det moderna arbetslivet?

Medverkande: Joke Palmkvist, affärsområdeschef för skola och högre utbildning på Microsoft, Eva Malmström Jonsson, prorektor på KTH, Örjan Johansson, affärsområdeschef för Atea Skola, Isak Skogstad, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

11:00-11:45  Låg kompetens äventyrar miljardinvesteringar – en kartläggning av IT-besluten i offentlig sektor
Statliga enheter, kommuner och landsting satsar varje år tiotals miljarder skattekronor på IT-investeringar. Men vem avgör vad den offentliga sektorn behöver för att bli så effektiv som möjligt? Hur ser kompetensen och beredskapen ut bakom dessa beslut? Och vilka åtgärder har tagits för att uppnå en bättre beredskap?

Presentation av en ny undersökning från TNS Sifo kring IT-besluten i offentlig sektor, och vilka åtgärder som kan tas för att uppnå bättre beredskap kring IT-strategiska beslut, följt av paneldebatt.

Medverkande: Erik Heilborn, vd TDC Sverige, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Henrik Blomgren, universitetslektor KTH, Ann Hellenius, IT-direktör Stockholms stad.

12:00-12:30 Ledig talarslot, kontakta daniel.binett@idg.se 

12:45-13:15  Användarna är redo - men var är systemen?
Det är inte bara dagens unga på väg ut på arbetsmarknaden som ser IT som en naturlig del av sin vardag. Inom vården säger t.ex. 83% av alla underläkare i Sverige att de mycket positiva till att använda digitala verktyg i sitt arbete, medan bara 17% anger att de är nöjda med sina IT-system.

Tieto och SYLF har tittat närmare på hur yngre läkare – den generation som vuxit upp med IT och Internet som en självklar del av tillvaron – ser på IT-stödet inom vården och vilka attityder man har kring teknikutvecklingen. 

Medverkande: Johan Höglund, Norden chef Hälsa- och välfärd, Tieto

13:30-14:15 Riv hindren för digitaliseringen av Sverige!
Digitaliseringen förändrar just nu vårt samhälle i grunden. Utvecklingen är ofrånkomlig. Vill vi dra nytta av möjligheterna istället för att rädas hoten måste Sverige förändras. Tankesmedjan Digital Utmaning har undersökt digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden och konsekvenser för utbildningssystemet och konstaterar att det inte räcker med att renovera, vi måste snarare bygga nytt. Är vi redo för det?

Digital Utmanings ordförande Lars Ilshammar diskuterar med: Eva Uddén Sonnegård, tidigare statssekretare i Arbetsmarknadsdepartementet som ledde det första rådslaget inom ramen för tankesmedjan om framtidens jobb, professor Gunnar Karlsson, KTH, som ledde rådslaget kring utbildning och omställning, Anders Lindberg, Ledarskribent på Aftonbladet och Karin Svanborg-Sjövall, VD för Timbro.

14:30-15:00 Cyber Security of (things) Information
Hypen har lagt sig och ersätts av affärsnytta, men förutsätter rätt nivå av säkerhet. Combitech ger er en bild där säkerheten är en förutsättning för affärsnyttan med IOT.

Medverkande: David Skyborn, säljchef Combitech, Pernilla Rönn, affärsområdeschef Combitech och moderator Susan Bergman, chef Combitech Training Institute.

15:30-16:00  Computer Sweden intervjuar Anders Ygeman
Så rustar vi oss mot IT-attacker – hör Sveriges inrikesminister Anders Ygeman berätta. Ju mer information som blir digitaliserad och tillgänglig online desto svårare blir det att skydda sig. Vi ser hur verksamheter med känslig information såsom sjukhus, skolor, banker, myndigheter och kommuner ständigt utsätts för hackerattacker. Hur skyddar vi oss? Vad gör regeringen?

16:15-16:45 Det digitala samhället
Vi befinner oss i övergången från det industrialiserade samhället till det digitala. Digitaliseringskommissionen har tagit fram scenarier för hur digitaliseringen av sjukvården ser ut och hur digitaliseringen gör den alltmer individanpassad, hur det livslånga lärande äntligen kan bli verklighet, hur digitaliseringen i utbildning ser ut och vad som krävs av infrastrukturen för att vi ska hänga med i utvecklingen.

Medverkande: Jan Gulliksen, ordförande Digitaliseringkommissionen, Darja Isaksson, digital strateg och forskare från Swedish ICT med flera.

17:00-19:00 #digitaliseraNUs mingel
Minglet är kostnadsfritt men föranmälan krävs: Anmäl dig här redan nu, det brukar bli fullbokat!

Praktik för kompetens

Tid: Måndag 09:30 – 11:15
Plats: Donnersgatan 1
Arrangeras av: Ratio

Kompetensbrist är det största tillväxthindret. Särskilt stor är bristen på praktisk yrkeskunskap. Vad säger forskningen och vilka reformer behövs framöver?

Medverkande: Anne-Marie Fransson, IT & Telekomföretagen, Anna Ekström, Skolverket, Per Hidesten, Industriarbetsgivarna, Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, Karin Johansson, Svensk Handel, Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, Lars Lööw, Svenska ESF-rådet, Thomas Persson, Myndigheten för yrkeshögskolan, Lena-Liisa Tengblad, SLA.

Moderator: Johanna Grönbäck, Ratio


Tisdag 5 juli 

Alla har optisk fiber på hjärnan. Men vilken nytta har du av den?

Tid: Tisdag 11:00 - 12:00
Plats: Donners plats, H414
Arrangeras av: Tillväxt Gotland

Digitaliseringen påverkar oss alla, direkt eller indirekt. Affärsmodeller skapas och förändras. Branscher utvecklas eller försvinner. Vår vardag förändras i grunden. Idag byggs fiberoptiska nät ut över hela Sverige och övriga Europa. Men handen på hjärtat, vad ska vi ha det till? Surfa och titta på TV kunde vi redan innan. Att ringa i fast telefon kanske inte heller känns så revolutionerande. Men vi är många som ser möjligheter inom välfärden: Skola – Sjukvård – Äldrevård. Hur kan digitaliseringen användas där? Vilket motstånd till förändring möter vi inom välfärdsorganisationerna? Vad gör politikerna? 

Medverkande: Ellinor Bjennbacke och Kajsa Frisell, IT&Telekomföretagen, Henric Ringbom, BRS Networks AB, Sofia Fölster, riksdagsledamot, Moderaterna, Anne Ståhl Mousa, bredbandsstrateg, Regional Digital Agenda.

Moderator: Lars Elfström, GEAB Vattenfall

Globala hållbarhetsmålen. Hur gör vi affärer för IT- och telekombranschen i Sverige?

Tid: Tisdag 13:00 - 14:00
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24
Arrangeras av: Samsung Nordic

Medverkande: Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör i IT&Telekomföretagen och vice VD i Almega, Stefan Henningsson, senior adviser climate innovation, WWF, Christer Forsberg Philip, Chief Digital Officer, Stockholms Stad, Sam Manaberi, grundare av solenergi- och fintech-bolaget Trine, Trine.

Moderator: Annachiara Torciano, hållbarhetschef, Samsung Electronics Nordic.

Onsdag 6 juli 

En jämställd IT-och telekombransch – vision eller verklighet?

Tid: Onsdag 10:30 - 11:30
Plats: O'Learys, Strandgatan 13
Arrangeras av: Womentor och Ny Teknik

50 år till jämställdhet på högsta chefsnivån. 37 år till jämställdhet i hela näringslivet. 25 år innan styrelserna består av 50 procent kvinnor. Så säger prognoserna, trots att jämställdhet och mångfald i organisationer är bevisat bra för affären. På vilket annat område skulle en så långsam förändringstakt accepteras?

När ledarskaps- och förändringsprogrammet Womentor startades 2006, på initiativ av dåvarande infrastrukturminister Ulrica Messing, var andelen kvinnor i IT- och telekombranschen 32 % och andelen kvinnliga chefer 25 %. Tio år senare har andelen kvinnor som är chefer ökat till ca 28 %, medan andelen kvinnor totalt har minskat till ca 29 %. Läget är bekymmersamt, inte minst eftersom branschen har ett mycket stort och stadigt ökande behov av kompetens, och inte har råd att gå miste om kvinnorna. Men undantag finns. Vad gör de företag som lyckats vända trenden, och vad kan andra lära av dem? 

Ledande branschpersoner belyser problematiken och ger konkreta exempel på hur företag genom systematiskt och målmedvetet arbete kan åstadkomma förändring.

Deltagare: Hélène Barnekow, VD Telia Company, Camilla Sundström, VD Empower, Pär Fors, Sverigechef CGI, Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT- och Telekomföretagen. Moderator: Susanna Baltscheffsky, chefredaktör Ny Teknik.

Så blir Sverige främst i världen på välfärdsteknologi!

Tid: Onsdag 15:00 - 17:00 plus efterföljande mingel till 19:00
Plats: Restaurang Amarillo, Schweitzergränd 5B
Arrangeras av: IT&Telekomföretagen och Kairos Future

Hur ska Sverige kunna bli världens främsta välfärdsteknologi-nation år 2025? Workshop med 48 inbjudna deltagare med fokus på att identifiera hinder och hitta konkreta lösningar och samordningsvägar framåt. Deltagarna representerar de berörda aktörer som vi tror måste spela tillsammans för att Sverige ska kunna gå från visioner till verklighet på välfärdsteknologi-området.  

För att svensk vård- och omsorg på allvar ska kunna ta till sig och dra nytta av digitaliseringens möjligheter, behövs inte bara visioner. Det behövs också konkret handling, samordning och beslut för att vi ska röra oss framåt på området - och säkra en resurseffektiv, individanpassad och säker vård och omsorg.

Deltar gör bland andra: Barbro Westerholm, riksdagsledamot Folkpartiet, Jan Lindholm, riksdagsledamot Miljöpartiet, Per Mosseby, chef, avd. för digitalisering SKL, Ann Hellenius, it-direktör Stockholm Stad, Julie Améen, ansvarig offentliga affärer CGI, David Liljequist, förbundsombudsman Vårdförbundet, Mats Olsson, director health & healthcare Kairos Future.

Workshoppen är öppen för publik!

Välfärdsteknologimingel 

Tid: Onsdag 17:00 - 19:00
Plats: Restaurang Amarillo, Schweitzergränd 5B
Arrangeras av: IT&Telekomföretagen och Kairos Future

Som underlag för samtalen under minglet hoppas vi  kunna bidra med en del av svaren på hur Sverige år 2025 äntligen har blivit världens främsta välfärdsteknologination. Vi är övertygade om att Sverige har alla möjligheter att ta på sig ledartröjan inom detta område, under förutsättning att rätt beslut fattas i tid och att privata och offentliga aktörer samverkar fullt ut. Därför samlar vi den 6 juli ett antal nyckelpersoner på området, som tillsammans ska få arbeta med att identifiera hinder och konkreta lösningar som för oss framåt. Målet är att vi när minglet startar ska ha kommit en bra bit närmare det optimala receptet på framgång och ett stort kliv närmare vår vision om ett Sverige som till fullo nyttjar digitaliseringens möjligheter för att säkra en resurseffektiv, individanpassad och säker vård och omsorg. För alla.  

Ta chansen att vara bland de första att få ta del av framgångsreceptet och passa på att mingla och utbyta kreativa tankar och idéer med Sveriges vassaste och viktigaste välfärds(teknologi)aktörer. Vi bjuder inte på kaffe och mazarin men väl på rosé och kanelbullar!

Anmäl dig och dina kollegor via denna länk, senast tisdagen den 5 juli kl. 17.00. Vi är i Visby!

Anne-Marie Fransson @AMFransson

Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen,  vice VD i Almega, ledamot i regeringens Bredbandsforum, Digitaliseringsråd samt Samverkansrådet för smarta elnät. 

Ellinor Bjennbacke @ElliBjenn

Näringspolitisk chef som gärna pratar digitalisering, välfärdsteknologi, näringspolitik och övergripande frågor relaterade till det och vår bransch.

Kajsa Frisell @KajsaFrisell

Näringspolitisk expert som gärna pratar telekom- och infrastruktur, bredbandsutbyggnad, konsumentförtroende och konkurrenskraft.


Pär Nygårds @parnygards

Näringspolitisk expert som gärna pratar policyfrågor som rör digitalisering, öppna data, Internet, integritet och innovation.

Fredrik von Essen @FredrikvE

Näringspolitisk expert som gärna pratar om frågor som rör IT-branschens kompetensbehov; utbildning, kompetensförsörjning, arbetsmarknad mm.

Sofia Yngwe @s_yngwe

Kommunikationschef, som gärna pratar kommunikation, förtroende, digitalisering, branschfakta och jämställdhet.

IT&Telekomföretagen inom Almega @IToTelekom

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Archived event

We just wanted to let you know that this event has already passed. Sorry you missed it? Create your own event with Confetti today!

Create your own site

Continue to IT&Telekomföretagen i Almedalen 2016